Greppet

Greppet

Famico Greppet är en enkel tömningsutrustning för fodervagnar. Det hanteras med gafflar som en vanlig pall. Ingen annan koppling till lyftfordonet behövs.

Lyfter fodervagn

En fodervagn kan greppas och lyftas utan att föraren behöver lämna fordonet.

Tömning

Fodervagnen sitter låst i Greppet och kan tippas med en lätt tiltning av gafflarna.