Special

Kundanpassat

Famico har lång erfarenhet av att ta fram specialmaskiner efter kundönskemål. Idag görs detta bara för Tömmare och Tippare, där erfarenheten från andra maskinområden kan vara till nytta.

Famico har levererat olika typer och storlekar av Tippare för pallar med kragar och transportburar.

Tömmare på hjul

Tömmaren kan förses med hjul för användning i industrimiljöer där gafflar ej får förekomma. Insamling från fyllda kärl sker utan lyft, och Tömmaren dras sedan ut till återvinningsplatsen där en gaffeltruck lyfter tömmaren och tömmer innehållet i vald container. All hantering sker med fjärrkontroll.

Vagnar för flera tömmare

För områden med långa avstånd och många fraktioner kan man använda specialvagnar som bär flera tömmare. Insamling sker med Tömmarna stående på vagnen, och sedan körs vagnen till en återvinningsstation där varje Tömmare lyfts av och töms med maskin i rätt fraktionscontainer.

Famico kan leverera specialbyggda vagnar efter kundspecifikation.

Minisopbil

Monteras en Tömmare på en lätt lastbil kan den användas som sopbil i trånga utrymmen.

Tömning av insamlad fraktion kan sedan ske till en baklastande större sopbil, eller i en container.