Tömmarkärra

Tömmarkärra

Tömmarkärran är en obromsad släpkärra för vanlig personbil. Den kan vara ett oregistrerat långsamtgående fordon eller registreras och besiktigas som EU-kärra.

Tömmarkärran kan hantera alla plastkärl från 90-660 liter, och tömningen sker med fjärrkontroll. Ett stort eller två små kärl kan tömmas per gång.

Med tömmarkärran och en personbil hämtar man upp fulla kärl och transporterar dem till tömningsplatsen. En rationell hantering är att ha med tomma kärl ut och byta mot de som skall tömmas.

Kan bära 6 kärl

Tömmarkärran kan lyfta och bära med sig upp till 6 kärl med två hjul, eller 3 kärl med 4 hjul.

Vid tömning av kärl ställs de kärl som inte töms vid sidan.

Tömmarkärran kan också användas för samla in från många små kärl utspridda i ett område.

Ett 4-hjulskärl hängs då längst bak och de mindre kärlen töms i detta. När det stora kärlet är fullt kör man till tömningsstället och tömmer detta.

Mått

Längd:   4,5 meter       Bredd: 1,8 meter

På YOUTUBE finns mer bilder och filmer: Tömmaren