Famico System och Ergonomi

Ergonomi

Upprepade tunga lyft är en av de vanligaste orsakerna till belastningsskador på arbetsplatsen. Även om arbetsgivaren har regler är det ofta lätt hänt att man lyfter tyngre än man skall. Att lyfta säckar ur tunnor eller papperskorgar innebär också en ogynnsam rörelse för kroppen som belastar ryggen.

Genom att använda kärl med hjul och lyfthjälpmedel med fjärrkontroll får man en helt annan arbetsmiljö.

Famico System

Famico Tömmare gör det möjligt att samla in från många kärl i stora områden genom att köra rundor. Körmässigt blir det mycket effektivare än att köra fram och tillbaka för varje kärl.

Fler beskrivningar och texter 

Ekonomi

Att använda Famico Tömmare och plastkärl ger besparingar på flera sätt:

  • Inga säckar behövs
  • Kortas möjliga körsträckor
  • Alla fraktioner hanteras med samma utrustning
  • Uppsamling i stora containrar sänker kostnaden för vidare transport och behandling
  • Lägre sjukskrivningskostnader genom bättre ergonomi